Spis źródeł1) AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

2) AP - Archiwum Państwowe

3) CAW - Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa - Rembertów (ob. Wojskowe Biuro Historyczne)

4) CDIAL - Centralny Derżavny Istoricznyj Archiv u Lvovi, Ukraina

5) DAIFO - Derżawny Archiv Ivano-Frankovskoj Oblasti, Stanisławów, Ukraina

6) DAVO - Derżawny Archiv Volynskoj Oblasti, Łuck, Ukraina

7) LCVA - Centralne Archiwum Państwowe Litwy, Wilno

8) LVIA - Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie

9) GABO - Gosudarstwennyj Archiv Bretskoj Oblasti, Brześć, Białoruś

10) GAGO - Gosudarstwennyj Archiv Grodzienskoj Oblasti, Grodno, Białoruś

11) Instytut i Muzeum gen. Wł. Sikorskiego w Londynie, Wlk. Brytania

12) NIAB - Narodnyj Istoricznyj Archiv Belarusi - Mińsk, Białoruś

13) NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe, https://audiovis.nac.gov.pl